Persondatapolitik

Vuggestuen

KYLLINGEN

Glade børn bliver glade voksne

Persondatapolitik for Vuggestuen KYLLINGEN

Datatyper:

Vuggestuen KYLLINGEN behandler og opbevarer to typer af persondata for børn, forældre og personale:

  • Type 1, som er data der er strengt fortrolig og udgøres af personnummer, helbredsoplysninger og evt. e-mailadresse, opbevares alene i skriftlig form på indmeldelsesblanket.
  • For personale er det ydermere lønforhold, sygefravær, fagforeningsmedlemskab samt eventuelle advarsler og forbehold.
  • Type 2 er øvrige oplysninger der gør det muligt at identificerer en person – herunder billeder.

Oplysninger af type 1 opbevares på i aflåst gemme, hvortil alene ejerlederen har adgang. Oplysninger af type 2 opbevares så ejerleder, medarbejdere og forældre har adgang, hvor det er relevant.


Anvendelse af data:

Grundlæggende anvendes alle former for data for at fremme børnenes trivsel og for at imødekomme formelle krav.

Type 1 anvendes i.f.m. kontakt til og fra myndigheder og i øvrigt i aftale om at barnet går i Vuggestuen KYLLINGEN og anvendes helt eller delvist i ansættelseskontrakter.

Type 2 anvendes f.eks. på opslagstavler, i grupper på sociale medier, i avisartikler, på hjemmeside, under fødselsdage, i læreplaner, i årsberetninger, af forældrebestyrelsen samt af medarbejdere og anvendes helt eller delvist i ansættelseskontrakter.

Hvad angår grupper på sociale medier anvendes billeder i åbne og lukkede grupper. I de åbne grupper anvendes billeder således, at personer ikke identificeres af tredje person f.eks. ved at billeder af personer er taget bagfra eller hvor ansigtet er udeladt.


Sletning af data:

Data af type 1 anvendt udenfor indmeldelsesblanket, f.eks. i e-mails fra myndigheder, slettes straks efter brug.

Senest seks måneder efter et barn har forladt KYLLINGEN slettes alle skriftlige data – herunder korrespondancer via f.eks. e-mail, SMS, sociale medier og brevvekslinger. Indmeldingsblanket makuleres.

Billedmateriale slettes, når det ikke længere har relevans eller på anmodning.

For personale gælder, at oplysninger vedr. løn og ansættelsesforhold gemmes i fem år af hensyn til efterfølgende dokumentation.


Samtykke:

Ved underskrift gives samtykke til Vuggestuens KYLLINGENS persondatapolitik som beskrevet.

Samtykket kan helt eller delvist tilbagekaldes skriftligt. Barnet udmeldes, hvis tilbagekaldelsen gør, at Vuggestuen KYLLINGEN ikke kan imødekomme formelle krav fra myndigheder eller hvis tilbagekaldelsen gør dagligdagen uhåndterbar for personale. Samme gør sig gældende for personale, men her medfører tilbagekaldelsen ophør af ansættelsesforholdet.


Ansvarlig:

Det er alene ejerlederen der har det overordnede ansvar for at persondatapolitikken overholdes.

Forældre og personale har ansvar for, at data ikke deles uhensigtsmæssigt – f.eks. ved at anvende barnets navn i åbne grupper på sociale medier.

Vuggestuen KYLLINGEN

Nørregade 29

9460 Brovst

CVR: 37239941

Tlf.: 98 23 01 56

E-mail: kontakt@vuggestuenkyllingen.dk